Державний іспит є комплексним. Форма проведення обумовлена сучасними тенденціями перевірки сформованості професійних компетентностей випускників ВНЗ I-II рівнів акредитації.

Випускники складають:

Комплексний тестовий кваліфікаційний іспит з дисциплін:

1. Українська мова за професійним спрямуванням.

2. Стилістика ділового мовлення та редагування документів.

3. Діловодство

Іспит відбудеться

для студентів денного відділення

09 червня 2021 року об 10.00 год

Комплексний тестовий кваліфікаційний іспит з фаху:

1. Архівознавство.

2. Бібліотекознавство.

3. Бібліотечні та архівні фонди

Іспит відбудеться

для студентів денного відділення

14 червня 2021 року об 10.00 год

    Тестування має проводитися на основі платформи Moodle  на  сайті online.chubynsky.best.  Студенти попередньо мають бути зареєстровані на цій платформі та пройти пробне тестування.

    Зв'язок безпосередньо під час ДЕК пропонується встановлювати через Zoom, або Viber (а якщо у студентів зовсім  не буде можливості приєднатися через недостатню швидкість інтернету - тоді пропонуємо звичайний мобільний зв'язок. Один із членів комісії зв'язується зі студентом та транслює відповідь через гучний зв'язок.

    Форс-мажор: вводиться поняття 2 хвилі здачі екзамену: якщо у студентів з якихось причин не вийшло вийти на зв'язок з комісією, в такому разі йому дозволяється з'єднатися з комісією пізніше цього ж дня. Це не буде вважатися як перездача за умови надання студентом доказів технічних збоїв у роботі інтернету (скрін).

    Критерії оцінювання якості підготовки:

   Оцінювання якості виконання екзаменаційних завдань здійснюється за допомогою коефіцієнту засвоєння:

R = N / P

де N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді);

P - загальна кількість визначених істотних операцій еталону рішення (відповіді).

Критеріями визначення оцінок приймається

"відмінно"          -       К > 0,9

 "добре"              -       К = 0,74...0,89;

 "задовільно"     -       К = 0,60...0.73;

"незадовільно"  -       К < 0,59