Дисципліна «Фортепіано» є важливою складовою професійної підготовки майбутнього спеціаліста. Практичні заняття з цього предмету сприяють формуванню та розвитку умінь й навичок гри фортепіано, розширюють музично-естетичний світогляд, знайомлять зі стильовими та жанровими аспектами світової та української музичної спадщини. 


Навчальна дисципліна "Концертмейстерський клас та методика акомпанементу"  виховує сучасного спеціаліста-професіонала, що володіє високою загальною культурою, об’ємними знаннями в області музичної літератури, а також формує та розвиває професійні якості, що притаманні музиканту з достатнім рівнем концертмейстерських навичок. Прищеплює уміння, необхідні для акомпанування солісту-вокалісту або самодіяльному хоровому колективу.


Дисципліна «Фортепіано» є важливою складовою професійної підготовки майбутнього спеціаліста. Практичні заняття з цього предмету сприяють формуванню та розвитку умінь й навичок гри фортепіано, розширюють музично-естетичний світогляд, знайомлять зі стильовими та жанровими аспектами світової та української музичної спадщини.