Курс "Історія музики" розроблений для спеціалізації "Мистецтво співу" і присвячений вивченню розвитку професійної  зарубіжної та української академічної музики від найдавніших часів до сучасності. З урахуванням спрямованості спеціалізації акцент у тематичному плані курсу зроблений на розгляді вокального та оперного жанрів з включенням найважливіших досягнень і в інструментальній музиці.

Курс "Аналіз музичних творів" вивчається студентами естрадної кафедри в останньому семестрі, підсумовує та розширює знання та аналітичні навички, отримані на курсах "Аналіз музичних форм" (рівень молодшого спеціаліста), "Сольфеджіо", "Гармонія", "Гармонія та поліфонія", "Музична література" на вищій ланці навчання (рівень бакалавра).

Курс "Історія музики" розроблений для спеціалізації "Музично мистецтво естради" і присвячений вивченню розвитку професійної  зарубіжної та української академічної музики від найдавніших часів до сучасності. З урахуванням спрямованості спеціалізації особлива увага в тематичному плані курсу присвячена розгляду академічної музики ХХ - поч. ХХІ ст., в т. ч. її зв'язків із джазовою музикою, посиленої ролі ударних інструментів, використання імпровізаційних композиційних технік, електричних музичних інструментів, нової вокальної техніки.

Курс "Гармонія і поліфонія" створений для студентів спеціалізації "Музичне мистецтво естради (інструменталісти)". Програма курсу спрямована на засвоєння теоретичного матеріалу щодо видів поліфонії, поліфонічних жанрів і технік, формування навичок аудіального та візуального аналізу поліфонічних творів, практичних навичок написання поліфонічних фрагментів чи аранжування мелодії в заданій чи обраній студентом поліфонічній техніці. Для кращого розуміння елементів поліфонічної музики, що вивчаються, окрема увага приділяється історичному підходу - розгляду становлення і розвитку поліфонічних жанрів і технік в ту чи іншу стильову епоху.

Курс "Історія музики" розроблений для спеціалізації "Мистецтво співу" і присвячений вивченню розвитку професійної  зарубіжної та української академічної музики від найдавніших часів до сучасності. З урахуванням спрямованості спеціалізації акцент у тематичному плані курсу зроблений на розгляді вокального та оперного жанрів з включенням найважливіших досягнень і в інструментальній музиці.