Мета:
-         естетичне виховання студентів, майбутніх артистів естради на основі вивчення ними історії та розвитку естрадного вокального, інструментального мистецтва;
-         оволодіння студентами необхідними теоретичними знаннями і основними відомостями з історії естрадного виконавства;
-         ознайомлення студентів з творчістю видатних представників зарубіжного та вітчизняного естрадного мистецтва;
-         прищеплення студентам вміння критично орієнтуватися в явищах зарубіжного та вітчизняного естрадного мистецтва;
-         вміння використовувати досвід відомих естрадних артистів в практичній роботі;

-         вміння творчо сприймати нову інформацію з теорії та історії естрадного виконавства.