Мета: підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності як “вчителя музики” шляхом усвідомленого розуміння теоретичного музичного матеріалу; емоційного сприймання та виконання педагогічного репертуару для учнів-естрадників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів ; широко застосовувати асоціативні зв’язки між музичними творами, творами інших мистецтв та життєвими явищами; вільно і професійно використовувати спеціальну музичну термінологію у роздумах, висновках та узагальненнях щодо прослуханого чи виконаного твору; самостійно і творчо використовувати набуті знання, вміння та навички, креативні здібності в музично-педагогічній діяльності, реалізовуючи високий рівень художнього мислення у творчому самовиявленні.