Мета. Метою викладання навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» є формування у майбутніх фахівців сучасного комплексного методико-методологічного, художньо-творчого мислення в галузі «Естрадного мистецтва», посилюючи світоглядну й теоретичну підготовку молодших спеціалістів та бакалаврів спеціальності «Музичне мистецтво».