Мета: сформувати уміння і навички правильного перекладення інструментальних творів з одного типу й виду ансамблю на інший; допомогти розвитку художньо-образного мислення студентів, виявленню їх творчого потенціалу; сприяти реалізації набутих знань, умінь і навичок  в подальшій професійній діяльності.