Курс "Аналіз музичних творів" вивчається студентами естрадної кафедри в останньому семестрі, підсумовує та розширює знання та аналітичні навички, отримані на курсах "Аналіз музичних форм" (рівень молодшого спеціаліста), "Сольфеджіо", "Гармонія", "Гармонія та поліфонія", "Музична література" на вищій ланці навчання (рівень бакалавра).