Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань про основні методи навчання фаху.  Завданнями вивчення дисципліни “Методика навчання” є засвоєння студентами методичних рекомендацій та набуття  навичок щодо  теорії та практичного застосування основних методів навчання фаху, вивчення національного та передового досвіду, а також особливостей виникнення, функціонування, зміни і розвитку  викладання спеціальних дисциплін. Студенти отримають теоретичні та практичні знання, що дозволить їм застосовувати ці знання у своїй подальшій професійній  роботі.