Навчання іноземної мови в академії здійснюється на базовому загальноосвітньому та поглибленому профільному рівнях відповідно до визначеного навчального плану та спеціальних навчальних програм. 
   Базовий загальноосвітній рівень передбачає оволодіння учнями іншомовним досвідом, який забезпечує сформованість у них  іншомовної комунікативної компетентності на рівні незалежного користувача. 
   Мета навчання полягає у формуванні в студентів іншомовної комунікативної компетентності у межах сфер і тем, окреслених навчальною програмою для кожного профілю. Профільне  навчання  відбувається  відповідно  до  цілей  та  змісту  обраних  студентами  курсів  за вибором і передбачає поглиблене та професійно зорієнтоване оволодіння мовою. 
Навчання  іноземної  мови  не  розглядається  як  автономний  процес,  а відбувається відповідно до навчального та іншомовного досвіду, набутого студентами в школі,  з  урахуванням  вікових  вимог та комунікативних  потреб студентів.